Leder ledare framåt

Gunnar Westling Fram AB stödjer och hjälper seniora ledare att ta sig framåt i komplexa och utmanande frågeställningar och utmaningar.

Leder ledare framåt

Gunnar Westling Fram AB stödjer och hjälper seniora ledare att ta sig framåt i komplexa och utmanande frågeställningar och utmaningar.

Tjänster

Strategisk rådgivning till enskilda ledare på högsta nivå

Rådgivning och stöd till enskilda ledare på högsta nivå, som bär stort ansvar och som drar nytta av kvalificerad, extern rådgivning och bollplank.

Utveckling av styrelser
och ledningsgrupper

Utvecklar styrelser och ledningsgruppers handlingskraft, interna samspel och förmåga att hantera organisationens mest centrala frågor och utmaningar.

Utveckling av strategiska förmågor i hela verksamheter, sektorer och branscher

Utvecklar kunskap och förmågor för att hantera strategiska utmaningar för sektorer och hela branscher. En viktig del i detta arbete är att utveckla och genomföra ledar- och styrelseprogram som skapar en kunskapsplattform på systemnivå.

Några omdömen

Perspektiv och kunskapsinjektioner

Perspektiv och kunskapsinjektioner

Gunnar Westling intervjuas i Organisation & Samhälle

Lyssna till IPF-podden om Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa.

Ny bok! Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

Spelsystem i ledningsgruppen

Vad som krävs för en fungerande linje...

Arbete på distans och det nya arbetslivet. Webbinarium med Lena Lid Falkman

Stöd för ledare som vill utvecklas framåt

Med mer än 30 års erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling och en stark akademisk grund har Gunnar byggt en plattform där praktisk erfarenhet och lyhört arbetssätt skapar effektivt stöd för ledare på de högsta nivåerna.

Våra rum för lärande och utveckling finns på Högbergsgatan 32 A i Stockholm samt på Ramsö i Stockholms skärgård.

E-post: gunnar@framship.com

Tel: 070-7174782