Leder ledare framåt

Gunnar Westling har utvecklat kunskap och processer inom området ledning, innovation och ledarskap i drygt 30 år.

Med en stark förmåga att urskilja vad som är mest väsentligt i komplexa situationer och uppdrag har Gunnar lett ledare framåt inom offentlig, privat, idéburen sektor. 

Leder ledare framåt

Gunnar Westling har utvecklat kunskap och processer inom området ledning, innovation och ledarskap i drygt 30 år.

Med en stark förmåga att urskilja vad som är mest väsentligt i komplexa situationer och uppdrag har Gunnar lett ledare framåt inom offentlig, privat, idéburen sektor. 

En sammanfattning

Sedan 1997 har Gunnar lett och deltagit i forskningsarbeten vid Handelshögskolan i Stockholm om ledning och ledarskap, med ett särskilt fokus på innovation, ledning och förnyelse.

Gunnar doktorerade i företagsekonomi vid Handelshögskolan 2002 med avhandlingen ”Balancing Innovation and Control” vilken handlade om organisering och ledning av komplext produktutvecklingsarbete.

Gunnar har också i sitt arbete som forskare initierat nya metoder för samarbeten mellan akademi och näringsliv.

Innan Gunnar doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm har han också studerat ekonomi och beteendevetenskap vid Lunds Universitet och University of California at Berkeley.

Gunnar har också genomgått en 1- årig utbildning i eko-psykologi (2017-18), som handlar om hur en relation mellan natur och människa kan återskapas.

Ett speciellt fokus läggs på ledarskap och lärande i komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag; Korsbefruktning mellan teori och praktik; Pedagogiska metoder som ger effekt i verkliga situationer; Lärande och strategisk utveckling i stora system såsom branscher och sektorer.

Gunnar är speciellt uppskattad som strategisk rådgivare till t.ex. VD, statssekreterare, generaldirektörer, rektorer för högskolor och universitet, generalsekreterare, förbundsdirektörer, teknikchefer och styrelseordföranden.

Rum för lärande och utveckling

På Högbergstatan i centrala Stockholm finns ett av våra samtalsrum, där vi tillsammans jobbar med lärande och utveckling.

Rum för lärande och utveckling

På Högbergstatan i centrala Stockholm finns ett av våra rum för samtal, där vi tillsammans jobbar med lärande och utveckling.

Våra rum för lärande och utveckling finns på Högbergsgatan 32 A i Stockholm samt på Ramsö i Stockholms skärgård.

E-post: gunnar@framship.com

Tel: 070-7174782

Våra rum för lärande och utveckling finns på Högbergsgatan 32 A i Stockholm samt på Ramsö i Stockholms skärgård.

E-post: gunnar@framship.com

Tel: 070-7174782